Regulament Oficial al Concursului 
„Concert The Skywalkers la petrecerea ta”

– 01 – 30 septembrie 2018 –

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Concert The Skywalkers la petrecerea ta” (denumita in continuare “Concursul”) este The Skywalkers Band (denumita in continuare “Organizatorul”).
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe site-ul http://skywalkers.ro și pe pagina oficiala de Facebook The Skywalkers , la adresa https://www.facebook.com/theskywalkersband . Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului și a paginii oficiale de Facebook The Skywalkers Band, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook a trupei The Skywalkers poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/TheSkywalkersBand/ iar adresa site-ului este http://skywalkers.ro

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania va incepe la data de 01.09.2018 ora 9:00 si se va desfasura pana la data de 30.09.2018, ora 12:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”).

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii: http://skywalkers.ro/regulament/ .
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.
4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina http://skywalkers.ro/regulament/.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice sau juridice, cu domiciliul stabil sau resedinta in Timisoara sau județul Timis.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Să organizeze un eveniment cu cel puțin 20 invitați, în perioada 01 Octombrie- 30 Decembrie 2018. Dacă evenimentul este aniversarea unei zile de naștere, sărbatoritul/sărbătorita trebuie să aibă (sau să împlinească) varsta de minim 12 ani;
b) Evenimentul/petrecerea trebuie să aibă loc în Timișoara sau pe o rază de maxim 10 km și să se desfășoare într-o locație care să permită interpretarea de muzică live.
c) Sa completeze formularul de înscriere, disponibil online la adresa: http://skywalkers.ro/concurs
d) Să mențină opțiunea ”Like” pe pagina de facebook a The Skywalkers (https://www.facebook.com/TheSkywalkersBand/ ) pe toată durata concursului.

5.3. In cazul in care unul dintre câștigători nu respectă condițiile de participare, Organizatorul îl va putea înlocui cu o rezervă sau cu un alt participant la concurs, desemnat printr-o nouă extragere aleatgorie, făcută prin intermediul site-ului random.org.
5.4. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate. Acest concurs nu este organizat, administrat sau sponsorizat de catre Facebook.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs, vor fi oferite, prin tragere la sorti, 3 premii constând într-un concert live, cu durata de aproximativ 30 de minute, oferit de trupa The Skywalkers:
– 1 concert în luna Octombrie
– 1 concert in luna Noiembrie
– 1 concert in luna Decembrie
6.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
6.3. O persoana poate castiga in cadrul concursului cel mult un premiu, chiar daca a scris mai multe comentarii.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
7.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, un participant trebuie să completeze formularul de inscriere si să dea/păstreze like la pagina The Skywalkers pe perioada de desfășurare a concursului.
7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor
8.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs are loc extragerea castigatorilor. Vor fi extrasi 3 câștigători și 3 rezerve dintre participanții la concurs cu ajutorul site-ului random.org. Tragerea la sorti va avea loc în data de 30.10.2018, ora 18:00.
8.1.2. Castigatorii vor fi contactati printr-un comentariu public la postarea castigatoare, si li se va solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, tipul de eveniment și locul de desfășurare.
8.2. Validarea castigatorilor
8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorilor concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acestuia.
8.2.3. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru premiu nu poate fi validata, se va face o nouă extragere aleatoare prin intermediul site-ului random.org, pana cand un castigator va putea fi validat.
8.2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.
8.3.1. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook.
8.3.2. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

SECTIUNEA 9. CONTESTATII

9.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa theskywalkersband@gmail.com si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.
9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.
10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.
10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.
11.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
11.2. Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obtinute in urma acordului dat de catre participanti, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.
11.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
11.4. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.
13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Facebook.
13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina https://www.facebook.com/TheSkywalkersBand/ in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.